SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/10.2006-66 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/08.2006-27 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/5/10.2006-66, kterým se ukládají společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 5 – Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

ČTÚ čj. 24 405/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 4. 12. 2006.

Top