SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/04.2006-13 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 - Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/2/04.2006-18 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/2/04.2006-13, kterým se ukládají společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“.

ČTÚ čj. 15 891/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top