SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/04.2006-21 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/16/04.2006-20 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/16/04.2006-21, kterým se ukládají společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“.

ČTÚ čj. 15 894/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top