SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/10.2011-14 pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/10.2011-14 pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.

Úřad toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 14/2011 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-64 825/2011-605
odbor mezinárodních vztahů

Top