SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

čj. ČTÚ-47 522/2021-619
samostatné oddělení koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/7/02.2022-3(320.38 KB)
Top