SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 5/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-2 912/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

Top