SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 16. května 2016.

Úřad toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 9/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-924/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

Top