SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/03.2006-7 pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/03.2006-7 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 7/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 13 371/2006-605
odbor mezinárodních vztahů

Top