SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-23 848/2011-610/IV. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top