SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů

Český telekomunikační úřad sděluje, že k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-26 472/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top