SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 85 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2011.

čj. ČTÚ-41 828/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top