SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 47 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad zveřejnil v částce 18/2007 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 63 237/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top