SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že vydal opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

Důvodem vydání je změna znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v části týkající se univerzální služby a s touto změnou Zákona související změna vyhlášky č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve znění vyhlášky č. 227/2012 Sb.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-28 698/2013-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top