SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/08.2013-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19 a opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikací) vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/08.2013-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19 a opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15.

ČTÚ čj. 55 663/2013-611
odbor ekonomické regulace

Top