SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 86 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 8 599/2008-611
odbor ekonomické regulace

Top