SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 30. června 2010 (dále jen „zákona“), vydal opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku, tj. 20. srpna 2011.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 10/2011 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-51 794/2011-611
odbor ekonomické regulace

Top