SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 70 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 1/2009 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 110 989/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top