SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření č. OOP/11/06.2007-9, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad zveřejnil v částce 13/2007 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 41 326/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top