SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006-21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006-21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 15/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 30 134/2006-609
odbor analýz trhů

Top