SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad zveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 12 806/2008-609
odbor analýz trhů

Top