SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/04.2020-3 a analýzy trhu č. A/2/04.2020-4

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy:

  • analýzu trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a
  • analýzu trhu č. A/2/04.2020-4, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Uvedená opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 4/2020 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete pod těmito odkazy – trh č. 1 a trh č. 2.

 

čj. ČTÚ-13 018/2019-611,
čj. ČTÚ-13 020/2019-611 
odbor ekonomické regulace

Top