SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/12.2013-8, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/12.2013-8, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete zde.

čj. ČTÚ-127 153/2013-609
odbor analýz trhů

Top