SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2016-6, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2016-6, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 8/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete zde.

čj. ČTÚ-26 642/2015-611/V. vyř.
odbor ekonomické regulace

 

Top