SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. 
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti od 1. února 2006 a je publikováno v Cenovém věstníku částka 2/2006 a Poštovním věstníku částka 2/2006.

ČTÚ čj. 40 587/2005-611
odbor ekonomické regulace

Top