SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal na základě § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005, čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, a cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611.
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2010 a bude publikováno v Poštovním věstníku částka 8/2010.

ČTÚ čj. 75 929/2010-611
odbor ekonomické regulace

Top