SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/04.2006-1

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, cenové rozhodnutí č. CR/P/04.2006-1, kterým se stanoví seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb s regulovanými cenami. 
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. května 2006 a bude publikováno v Cenovém věstníku a Poštovním věstníku.

ČTÚ čj. 4 637/2006-611 
odbor ekonomické regulace

Top