SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005 čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. 
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. února 2006 a bude publikováno v Poštovním věstníku částka 2/2007.

ČTÚ čj. 50 397/2007-611
odbor ekonomické regulace

 

 

Top