SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu signalizačního bodu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu signalizačního bodu přechodové signalizační sítě 42 – 1 VOINET žadateli Voinet s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 2/781, PSČ 147 00 Praha 4, identifikační číslo 251 26 938.

ČTÚ čj. 41 690/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top