SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu mezinárodního signalizačního bodu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu mezinárodního signalizačního bodu 2 – 231 - 3 GIGA žadateli GTS NOVERA a. s., se sídlem Sokolovská 131/86, PSČ 186 00 Praha 8, identifikační číslo 610 58 904.

ČTÚ čj. 40 743/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top