SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 32‑1 CRAC1 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6, IČO 247 38 875.

čj. ČTÚ-1050/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top