SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 974 pro přístup k neveřejným komunikačním sítím žadateli: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 936/3, Holešovice, 17000 Praha 7, IČO 000 07 064.

čj. ČTÚ-5 809/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top