SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 9541 pro přístup k neveřejným komunikačním sítím žadateli: Telefonzentrale s.r.o., se sídlem Nová výstavba 201, 43521 Obrnice, IČO 048 68 463.

čj. ČTÚ-1 228/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top