SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu mobilní telefonní sítě 230 06 jako součást mezinárodního identifikátoru  účastníka mobilní telefonní sítě (MNC) žadateli: Nordic Telecom 5G a.s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 058 94 816.

čj. ČTÚ-56 942/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top