SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 4‑14 RN9P5 kódu národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-9 134/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top