SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání přístupového kódu k neveřejné telekomunikační síti 955 5 (využití přiděleného přístupového kódu je určeno pro rozsah 955 500 000 až 955 599 999) žadateli ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 22 980/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top