SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 12 31 k poskytování služby „DOKTOR NONSTOP“ žadateli Avenier, a.s., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00, identifikační číslo 262 60 654.

ČTÚ čj. 49 727/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top