SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání identifikačního čísla provozovatele (operátora) 217 žadateli Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, PSČ 318 00, identifikační číslo 617 76 203.

ČTÚ čj. 44 654/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top