SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 500 609 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Infinity Telecom, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 044 25 715.

čj. ČTÚ-16543/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top