SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 116 006 "Linka pomoci obětem trestných činů" žadateli: Bílý kruh bezpečí, z.s., se sídlem U Trojice 1042/2, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO 476 07 483.

čj. ČTÚ-9 817/2022-610/VII. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top