SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání identifikačního čísla veřejné komunikační sítě (OpID) 244 žadateli: FIXNET s.r.o., se sídlem Pravdova 1274, Sušice II, 34201 Sušice, IČO 263 57 739.

čj. ČTÚ-1 884/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top