SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 298 297 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-53 939/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top