SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 900 083 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 291 48 278.

čj. ČTÚ-38 344/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top