SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání identifikačního čísla 292 veřejné komunikační sítě (OpID) žadateli: Uniphone, s.r.o., se sídlem Popradská 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 45 979 855.

čj. ČTÚ-22 784/2021-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top