SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 1211 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby žadateli: PRAGOMEDIKA PLUS, a.s., se sídlem Černokostelecká 447/36, Radošovice, 251 01 Říčany, IČO 250 53 370.

čj. ČTÚ-15 150/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top