SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 906 AB5 050 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou ‑ hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby žadateli: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-11 922/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top