SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 511 012 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: AUPROL s.r.o., se sídlem č. p. 119, 391 65 Radětice, IČO 242 36 705.

čj. ČTÚ-21 087/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top