SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 159 159 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: ING Bank N.V., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 492 79 866.

čj. ČTÚ-13 875/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top