SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 14 041 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační, asistenční a bezpečnostní služby žadateli: Semtech IPSA Agency s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 084 38 552.

čj. ČTÚ-44 979/2019-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top