SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 900 AB2 020 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby žadateli: MedixIN Direct s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 057 30 287.

čj. ČTÚ-31 049/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top