SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 580 580 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČO 455 34 152.

čj. ČTÚ-67 883/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top